Show Less
Restricted access

La neología en las lenguas románicas

Recursos, estrategias y nuevas orientaciones

Series:

Edited By Joaquín García Palacios, Goedele De Sterck, Daniel Linder, Nava Maroto, Miguel Sánchez Ibáñez and Jesús Torres del Rey

Esta monografía ofrece una visión plural y contrastada sobre distintos aspectos relacionados con la creación de neologismos en distintas lenguas románicas (es, fr, ca, gl, it, pt, ro). Un abanico de propuestas y enfoques formulados por los principales expertos en neología del panorama internacional actual, que permite trazar las líneas de actuación e investigación más relevantes de este ámbito, y que ayuda al lector a comprender las dinámicas de creación de léxico en unas lenguas que, además de un mismo origen, comparten desafíos y oportunidades de cara al futuro. Sin duda, los recursos, estrategias y nuevas orientaciones que se presentan en esta obra arrojan no pocas claves importantes para el estudio y la potenciación de las lenguas románicas en el actual panorama lingüístico global.

Show Summary Details
Restricted access

Els verbs neològics formats per conversió (Mercè Lorente Casafont)

Extract

| 237 →

Mercè Lorente Casafont

(Universitat Pompeu Fabra)

Els verbs neològics formats per conversió1

Resum: Els neologismes de categoria verbal, tot i ser minoritaris si els comparem amb la quantitat de nous substantius detectats en els observatoris, configuren un conjunt de dades fonamentals per a l’anàlisi de la interrelació de lèxic i gramàtica. Ens hi interessa observar quins són els processos de formació d’unitats verbals més productius (derivació, conversió o manlleus), comprovar si les noves formes presenten alguna novetat en el comportament sintàctic (transitivitat, pronominalització, defectivitat), establir les classes semàntiques a les quals pertanyen i trobar la motivació pragmàtica o gramatical que en justifica la creació.

En aquest treball volem analitzar els verbs neològics creats per conversió en català i castellà, i documentats entre 2010 i 2015 per l’Observatori de Neologia de Barcelona. Partim d’un estudi previ en què, amb dades d’anys anteriors i de llengua catalana, vàrem poder copsar que els verbs formats per conversió a partir d’una base nominal seguien tres models: a) verbs formats sobre bases nominals deverbals sufixades amb -ció; b) verbs formats sobre bases nominals prefixades; i c) verbs formats sobre bases nominals diverses.

Plantegem quatre hipòtesis que volem comprovar amb l’anàlisi de dades actualitzades i comparades, i que són les següents: 1) Les bases dels verbs neològics formats per conversió sempre són substantius de car...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.