Show Less
Open access

World under Revision

The Poetry of Wisława Szymborska

Series:

Wojciech Ligęza

This book provides a comprehensive overview of the entirety of Wisława Szymborska’s poetic oeuvre. The author employs in-depth historical reflection on Szymborska’s beginnings to reveal that – without describing her post-war beginnings and reflecting on her early entanglement in socialist realist newspeak – Szymborska’s mature anti-dogmatic attitude will remain unclear. The book shows how Szymborska’s rhetoric and stylistics – figures of reservation, negation, contradiction, tautology, and repetition – are closely connected with the construction of the poetic world and affect the shape of her messages. After all, Wisława Szymborska is a poet of sophisticated wit, a surprising freedom of expression, and an unusual game with various literary styles, even with colloquial Polish.

Show Summary Details

Index

A

Achmatowa Anna (Anna A. Gorienko) 91, 182

Andrzejewski Jerzy 51

Aristotle 48, 168

Armstrong Louis 151

Arnheim Rudolf 139, 180

Arnold Joanna 98

Augustine St. 166

B

Bach Jan Sebastian 150

Bacon Francis 166

Balbus Stanisław 33, 68, 74, 94, 97, 139, 146, 158, 180, 182

Balcerzan Edward 19, 31, 49, 116, 122, 155, 169, 182

Barańczak Stanisław 34, 67, 69, 105, 154, 179, 180, 182

Baranowska Małgorzata 96, 100, 138, 180, 182

Bauer Gerhard 62, 180

Beethoven Ludwig van 150, 155

Bergman Ingmar 156

Bernacki Marek 182

Bernal Enrique 37

Białostocki Jan 122, 123, 132

Bieńkowska Ewa 139

Bieńkowski Zbigniew 156

Bikont Anna 13, 16, 36, 143, 180

Błoński Jan 33

Bocheński Jacek 34

Borkowska Grażyna 64, 133, 180

Bosch Hieronymus 142

Bouts Dierick (Dirk) 124

Bożyk Joanna 91

Brajerska-Mazur Agata 182

Broniewski Władysław 47

Bruegel (Brueghel) Pieter St. 141

Brzozowski Jacek 61, 91, 138, 141, 145, 180, 182

Bullock Sir Alan 180

Burek Tomasz 62

Burke Kenneth 66, 180

Burkot Stanisław 169

C

Campanella Tommaso 166

Čapek Karel 111

Chmielowski Benedykt 161

Cioran Emile Michel 175

Czerniawski Adam 130, 132

Czerwiński Marcin

D

Dante Alighieri 145

Delaperrière Maria

Descartes René 62, 142

Drewnowski Tadeusz 16, 53

Drzewucki Janusz 33, 45

Duncan Isadora 114

E

Eichenbaum Boris M. 91

Elizabeth I, the queen of Poland 102

F

Faryno Jerzy 135, 160

Fitzgerald Ella 151

Flaszen Ludwik 34, 35, 37, 162

Frajlich Anna 169

Francis Jean 141

Freud Sigmund 71

Friszke Andrzej 32

Fromentin Eugène 122, 180

G

←187 | 188→Gałczyński Konstanty Ildefons 47

Gigli Beniamino 151

Głowiński Michał 2931, 53, 75, 77, 95, 108, 149, 183

Goes Hugo van der 124

Goethe Johann Wolfgang 54, 102, 114, 124, 147, 181

Gombrowicz Witold 35, 39, 180

Gondowicz Jan 164

Goyen Jan van 134

Grądziel Joanna 121, 126, 130, 131, 143, 158, 159, 180, 183

Gremais Algirdas J. 98

Gronczewski Andrzej 146

H

Händel Georg Friedrich 151

Haussing Hans Wilhelm 128

Heidegger Martin 79, 80, 103, 180

Heisenberg Werner Carl 90

Hejmej Andrzej 149

Hendrykowski Andrzej 90

Herbert Zbigniew 73, 96, 99, 114, 126, 149, 155, 180184

Herdegen Leszek 34, 35, 46

Hill Alfred R. 151

Hill Arthur F. 151

Hill W. Henry 151

Hiroshige Utagawa 130132

Hirsch Edward 61

Hitler Adolf 180, 181

Hobbema Meindert 134, 140

Hołówka Teresa 98

Homer 145

Horace (Quintus Horatius Flaccus) 147

Huizinga Johann 125, 126, 181

Huxley Adous 166

I

Ingarden Roman 68, 78, 132, 172

J

Jakobson Roman 72

Jan de Berry, prince 125

Janion Maria 65

Janus Elżbieta 140

Jarosiński Zbigniew 31, 52

Jarzębski Jerzy 81, 150

Jastrun Mieczysław 48, 86, 162

Jastrzębski Zdzisław 34

Jęczalik Tadeusz 14

K

Kajtoch Jacek 63

Kamieńska Anna 157, 162

Kański Józef 152

Kant Immanuel 103

Karwala Marek 123

Kierkegaard Søren 59, 135

Kisiel Marian 53

Kłak Tadeusz 68

Klemperer Victor 46

Klimt Gustav 124, 125, 127

Kłoczowski Jan M. 175

Kłosiński Krzysztof 169

Kornhauser Julian 174, 183

Kott Jan 61, 180

Kozak Jolanta 182

Kozioł Urszula 73, 105

Krajska Ewa 53

Krajski Stanisław 53

Krasicki Ignacy 145

Kubiak Tadeusz 14

Kuncewicz Piotr 78, 164, 183

Kurecka Maria 128

Kwiatkowski Jerzy 13, 74, 79, 90, 114, 117, 125, 157, 174, 183, 184

L

La Rochefoucauld François 108

Łaguna Piotr 90

Łapiński Zdzisław 29, 31, 42

Latawiec Bogusława 168

←188 | 189→Lec Stanisław 107

Legeżyńska Anna 17, 33, 34, 53, 141, 163, 181, 183

Leibniz Gottfried Wilhelm 174

Lem Stanisław 14

Łempicka Aniela 97

Lenin Vladimir Ulyanov 44, 47, 48, 54

Leśmian Bolesław 75, 81, 86, 95, 145, 157, 177

Lichniak Zygmunt 34

Limbourg Herman 125

Limbourg Jean 125

Limbourg Paul 125

Linnaeus Carolus (Linné Carl von) 112

Lucretius (Titus Lucretius Carus) 160, 161

Łukasiewicz Jacek 15, 16, 47, 139, 162, 184

M

Mach Wilhelm 14

Maciejewski Janusz 169

Mackiewicz Witold 103

Madyda Władysław 48

Majakowski Władimir W. 39

Maleszyński Dariusz Cezary 162

Mallarmé Stèphane 177

Mann Thomas 113, 115, 143, 145, 146, 161, 164

Marx Karl 99

Matthew St. 101

Matuszewski Ryszard 33, 34, 75

Mayenowa Maria Renata 140

Mętrak Krzysztof 82

Michałowski Piotr 33, 44, 52, 74, 82, 87, 177, 184

Michalski Krzysztof 79

Mickiewicz Adam 48, 83, 89, 102, 145, 182, 183, 185

Międzyrzecki Artur 173

Mikoś Elżbieta 134

Miłosz Czesław 14, 70, 80, 146, 155, 181184

Möbius August Ferdinand 89

Montaigne Michel Eyquem de 102, 145147

Morgan Arthur E. 166

Mozart Wolfgang Amadeus 150, 156

Mrożek Stawomir 51

N

Nasiłowska Anna 182

Nastulanka Krystyna 123

Natanson Wojciech 34

Neuger Leonard

Nieukerken Arendt van

Norwid Cyprian Kamil 63, 64, 69, 145, 171

Nycz Ryszard 14, 36, 43, 183, 184

Nyczek Tadeusz 19, 33, 40, 43, 60, 80, 169, 181, 184

O

Okopień-Stawińska Aleksandra 77

Orwell Geroge (Eric Arthur Blair) 29, 44, 166

P

Pędziński Zbigniew 34

Picht Georg 168

Pieszczachowicz Jan 68, 184

Pietrych Krystyna 163

Plato 145, 166

Pomian Krzysztof 79

Poradecki Jerzy 59, 184

Potterton Homan 134

Prokop Jan 111, 184

Przyboś Julian 14, 15, 18, 108, 139

Pszczołowska Lucylla 91

R

Raclavská Jana 180

←189 | 190→Radziwiłłowa Elżbieta 141

Rembrandt (Rembrandt Harmenszoon, Harmensz van Rijn) 136, 138, 140, 142

Rilke Rainer Maria 115, 177

Rogoziński Julian 34, 172

Rosenbaum Ron 181

Rousseau Jean Jacques 164

Rożewicz Tadeusz 16, 17, 53, 60, 99, 126, 184

Rubens Peter Paul 121125, 127, 128, 136, 176

Ruisdael Jacob van 134

Rzepińska Maria 121, 123

S

Sandauer Artur 33, 62, 74, 129, 177

Sartre Jean Paul 103

Saskia see Uylenburg van Saskia

Schiller Friedrich 124, 150, 181

Schulz Bruno 86, 163, 181

Shakespeare William 61, 110, 145, 146

Skórnicki Jerzy 63

Sławiński Janusz 95, 111

Slonimsky Nicolas 175

Śmietana Rafał 175

Smolka Iwona 96, 115

Smulski Jerzy 35

Souriau Etienne 131

Śpiewak Jan 157

Sprusiński Michał 113

Stala Marian 65, 117, 184, 185

Stalin Józef 32, 36, 47, 48, 51

Stankowska Agata 168, 185

Starski Ludwik 50

Stradivari (Stradivarius) Antonio 151

Stróżewski Władysław 78, 84

Sułkowski Tadeusz 113

Świrszczyńska Anna 182

Szacki Jerzy 166

Szczęsna Joanna 13, 16, 36, 143, 180, 185

T

Tatarkiewicz Władysław 94

Tomasik Wojciech 29, 41, 49

Trzeciak Joanna 33

Trznadel Jacek 34, 50

Tubielewicz-Mattson Dorota 35

Tuwim Julian 171

U

Uspienski Boris A. 140

Uylenburg van Saskia 64, 142

V

Vermeer van Delft Jan 133, 149

Viollet-le-Duc Eugène Emmanuel 143

W

Walas Teresa 14, 146, 172, 183185

Wat Alexander (Aleksander Chwat) 60, 86

Ważyk Adam 162

Węgrzyniakowa Anna 34, 149, 181

Wiatr Aneta 114, 181

Wilkoń Teresa 32, 44, 47, 51

Winckelmann Johann Joachim 124, 181

Wirpsza Witold 128

Witan Jan 169

Witkiewicz Stanisław 122

Wittgenstein Ludwig 87, 92, 95

Włodek Adam 14, 16, 21, 25, 185

Wojda Dorota 68, 74, 95, 97, 100, 139, 146, 180, 181

Wojnar Irena 131

Wolicki Krzysztof 168

Woroszylski Wiktor 42, 48, 52

Wyka Marta 169, 185

Wyspiański Stanisław 23, 97

←190 | 191→Z

Zagajewski Adam 93, 133, 137

Zagórski Jerzy 14

Zajdler Ludwik 90

Żak Stanisław 16, 181, 185

Zaron Zofia 140

Zawodniak Mariusz 35

Zeno of Elea 86

Zieliński Jan 185

Zimand Roman 91

Żmigrodzki Michał 122

←191 | 192→ ←192 | 193→