Show Less
Open access

Psychoanalysis – the Promised Land?

The History of Psychoanalysis in Poland 1900–1989. Part I. The Sturm und Drang Period. Beginnings of Psychoanalysis in the Polish Lands during the Partitions 1900–1918

Series:

Paweł Dybel

The book is the first systematic study of the beginnings of psychoanalysis on Polish lands in Galicia (Austria-Hungary) and Congress Poland (Russia) during the partitions of Poland in the years between 1900 and 1918. The birth of the movement was presented on a broad cultural background, as an element of the assimilation processes among Polish Jews. At the same time, Freud's and Jung's theories began to gain popularity in Polish medical, philosophical, artistic and literary circles. By 1918, over a dozen articles on psychoanalysis had been published in Polish scientific and philosophical journals. Freud himself was vitally interested in this process, sending Ludwig Jekels to Krakow in the role of – as he wrote – an "apostle" of his theory in the circles of the Polish intelligentsia.

Show Summary Details
Open access

Bibliography

←217 | 218→←218 | 219→

Bibliography

Abramowski, Edward. Badania doświadczalne nad pamięcią, Vol. 1–3. Warszawa: E. Wende i S-ka, 1910.

Anz, Tomas and Christine Kanz, eds. Psychoanalyse in der modernen Literatur. Kooperation und Konkurrenz. Würzburg: Königshausen & Neumann, 1999.

Appignanesi, Lisa and John Forrester. Freud’s Women. London: Weidenfeld and Nicholson, 1992.

Baley, Stefan, “Kazimierz Twardowski a kierunki filozofii współczesnej.” Przegląd Filozoficzny, Vol. 41, No. 1, 1938, pp. 339–345.

Bandrowski, Bronisław. “Psychologia na II zjeździe neurologów, psychiatrów i psychologów polskich.” Ruch Filozoficzny, Vol. 3, No. 2, 1913, pp. 25–31.

Baumgarten, Franziska. Die Erkenntnislehre von Maine de Biran. Eine historische Studie. Zürich–Krakau: Buchdruckerei von A. Kozianski, 1911.

Baumgarten, Franciszka. “Teoria snu Freuda.” Neurologia Polska, Vol. 2, No. 2, 1912, pp. 1013–1062.

Baumgarten, Franciszka. Kłamstwo dzieci i młodzieży. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1927.

Baumgarten, Franciszka. Badania uzdolnienia zawodowego. Lwów-Warszawa: Książnica Atlas, 1930.

Baumgarten, Franciszka. “O charakterze i jego kształceniu.” Kwartalnik Psychologiczny, No. 3, 1937.

Baumgarten-Tramer, Franziska. Janusz Korczak – der polnische Pestalozzi. Düsseldorf: Rochus Verlag, 1965.

Beaurain, Karol de. “Über das Symbol und die psychischen Bedingungen für sein Entstehen beim Kinde.” Internationale Zeitschrift für Psychoanalyse, No. 5, 1913, pp. 431–435.

Beller, Steven. Vienna and the Jews. 1867–1938. A Cultural History. New York: Cambridge University Press, 1989.

Bergler, Edmund. “Ludwig Jekels, M. D., 1867–1954.” Bulletin of the American Psychoanalytic Association, No. 10, 1954, pp. 831–832.

Bernays, Minna. “Letter from Minna Bernays to Sigmund Freud, July 18, 1910.” In: Sigmund Freud Minna Bernays Briefwechsel 1882–1938, ed. A. Hirschmüller. Tübingen: Edition Diskord, 2005a, pp. 255–256.

Bernays, Minna. “Letter from Minna Bernays to Sigmund Freud, July 23, 1910.” In: Sigmund Freud Minna Bernays Briefwechsel 1882–1938, ed. A. Hirschmüller. Tübingen: Edition Diskord, 2005b, p. 260.

←219 | 220→

Bettelheim, Bruno. Freud and Man’s Soul. New York: Knopf, 1982.

Bloch, Ivan. Das Sexualleben unserer Zeit in seiner Beziehungen zur modernen Kultur. Berlin: Louis Marcus Verlagsbuchhandlung, 1907.

Błachowski, Stefan. “Problem świadomości u Freuda.” Ruch Filozoficzny, Vol. 2, No. 10, 1912, pp. 205–208.

Bornstein, Maurycy. O odrębnym typie rozszczepienia psychicznego (schizothymia reactiva). Warszawa: E.Wende i S-ka, 1916, pp. 1–42.

Bornsztajn, Maurycy. Wstęp do psychiatrii klinicznej. Dla lekarzy, psychologów i studentów. Łódź: Księgarnia Ludowa Łódź, 1948.

Borowiecki, Stefan. “Metoda psychoanalityczna Freuda i jej kryteria.” Przegląd Lekarski, No. 53, 1914, pp. 31–32, 494–497, 502–506.

Burkot, Stanisław. “Od psychoanalizy klinicznej do literackiej.” Rocznik Naukowo-Dydaktyczny WSP w Krakowie, No. 68, 1978, pp. 133–157.

Bychowski, Gustaw. Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne. Warszawa: Wydawnictwo J. Mortkowicza, 1930; second edition: ed. Danek, Danuta. Kraków: Universitas, 2002.

Bžoch, Adam. Psychoanalyse in der Slowakei. Eine Geschichte von Enthusiasmus und Widerstand. Giessen: Psychosozial-Verlag, 2013.

Cała, Alina. Asymilacja Żydów w Królestwie Polskim (1864–1897). Postawy, konflikty, stereotypy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989.

Cioffi, Frank. Freud and the Question of Pseudoscience. Chicago: Open Court, 1998.

Clark, Ronald W. Freud: The Man and the Cause. New York: Easton Press, 1980.

Czarnecki, Bartholomäus Gregor. Ludwig Jekels (1867–1954) und die Anfänge der Psychoanalyse in Polen. Tübingen: Medizinische Fakultät Universität Tübingen, 2006.

Dembińska, Edyta and Krzysztof Rutkowski. “Rozwój psychoterapii jako metody leczenia zaburzeń psychicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Krakowie do wybuchu I wojny światowej.” Psychiatria Polska, No. 20, 2015a, pp. 1–12.

Dembińska, Edyta and Krzysztof Rutkowski. “Ludwika Karpińska, ‘Polish Lady Philosopher’ – a forgotten forerunner of Polish psychoanalysis.” Psychiatria polska, No. 27, 2015b, pp. 1–12 (online: www.psychiatriapolska.pl)

Deutsch, Helen. The Psychology of Women Vol. 1, New York: Grune & Stratton 1944; Vol. 2, New York: Grune & Stratton, 1945.

Deutsch, Helen. Confrontations with Myself. New York: W.W. Norton & Company, 1973.

Dobroczyński, Bartlomiej. Idea nieświadomości w polskiej myśli psychologicznej przed Freudem. Kraków: Universitas, 2005.

←220 | 221→

Dobroczyński, Bartłomiej and Paweł Dybel, eds. Od Jekelsa do Witkacego. Psychoanaliza na ziemiach polskich pod zaborami 1900–1918. Wybór tekstów. Kraków: Universitas, 2016.

Dobroczyński, Bartłomiej and Mira Marcinów, Niezabliźniona rana Narcyza. Kraków: Universitas, 2018.

Drob, Sanford, “Freud and the Chasidim: Redeeming the Jewish Soul of Psychoanalysis.” The Jewish Review, Vol. 3, No. 1, 1989 (online: http://thejewishreview.org/articles/?id=193)

Dybel, Paweł. “Unterbrochene Wege. Die Geschichte der Psychoanalyse in Polen.” Psyche, No. 11, 1999, pp. 1160–1187.

Dybel, Paweł. “Urwane ścieżki czyli z dziejów psychoanalizy w Polsce zaborów i międzywojnia.” In: Urwane ścieżki. Przybyszewski – Freud – Lacan, ed. Paweł Dybel. Kraków: Universitas, 2000a, pp. 17–46.

Dybel, Paweł. “A Note on the History of Psychoanalysis in Poland.” PsyArt, An Online Journal for the Psychological Study of the Arts, September No. 7, 2000b. (online: http://psyartjournal.com/article/show/dybel-a_note_on_the_history_of_psychoanalysis)

Dybel, Paweł. “Die Psychoanalyse – ein gelobtes Land? Zur Kulturgeschichte der psychoanalytischen Bewegung in Polen.” Psyche, No. 3, 2014a, pp. 216–247.

Dybel, Paweł. “Das Wissen vom Unsinn. Die Frage nach dem wissenschaftlichen Status der Psychoanalyse.” In: Die Grenzen der Interpretation in Hermeneutik und Psychoanalyse, eds. Hermann Lang, Pawel Dybel, Gerda Pagel. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2014b, pp. 29–72.

Dybel, Paweł. Psychoanaliza – ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900–1989. Kraków: Universitas, 2016.

Dybel, Paweł. Mesjasz, który odszedł. Bruno Schulz i psychoanaliza. Kraków: Universitas, 2017a.

Dybel, Paweł, ed. Przywracanie pamięci. Polscy psychiatrzy XX wieku orientacji psychoanalitycznej. Kraków: Universitas, 2017b.

Dybel, Paweł, ed. Powinowactwa z epoki. Związki polskiej literatury modernizmu i międzywojnia z psychoanalizą. Kraków: Universitas, 2018.

Espagne, Michele. Les transferts culturels franco-allemands. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.

Ferenczi, Sándor. “Zur Ontogenese des Symbols.” Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, Vol. I, No. 5, 1913, pp. 437–438.

Fras, Zbigniew. Galicja. Wrocław: Ossolineum, 2003.

Freud, Anna. “Letter from Anna Freud to Sigmund Freud, July 13, 1910.” In: Sigmund Freud – Anna Freud: Correspondence 1904–1938, ed. I. Meyer-Palmedo. Cambridge: Polity Press, 2014, pp. 30.

←221 | 222→

Freud, Sigmund. O marzeniu sennym. Trans. Beata Rank. Leipzig–Vienna–Zürich, Internationaler Psychoanalytischer Verlag, 1923.

Freud, Sigmund. “The Interpretation of Dreams.” In: Standard Edition, eds. James Strachey et al. Vol. 4/5. London: The Hogarth Press, 1953.

Freud, Sigmund. “Psycho-Analytic Notes on an Autobiographical Account of a Case of Paranoia (Dementia Paranoides).” In: Standard Edition, eds. James Strachey et al. Vol. 12. London: The Hogarth Press, 1958, pp. 3–82.

Freud, Sigmund. “On the History of Psycho-Analytic Movement.” In: Standard Edition, eds. James Strachey et al. Trans. Joan Riviere. Vol. 14. London: The Hogarth Press, 1966, pp. 7–66. [German: Freud, Sigmund. “Zur Geschichte der psychoanalytischen Bewegung.” In: Gesammelte Werke. Vol. 10. Frankfurt am Main: T. Fischer Verlag, 1999.]

Freud, Sigmund. “The Question of Lay Analysis.” In: Standard Edition, ed. James Strachey. Vol. 20. London: Hogarth Press, 1959, pp. 177–258.

Freud, Sigmund. “Civilisation and its Discontents.” In: Standard Edition, ed. and trans. John Strachey. Vol. 21. London: Hogarth Press, 1961, pp. 64–145.

Freud, Sigmund. Briefe an Wilhelm Fließ 1887–1904, ed. Jeffrey M. Masson. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1986. [English: The Complete Letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess 1887–1904. ed. Jeffrey M. Masson. Cambridge, MA, and London, England: The Belknap Press of Harvard University Press, 1985.]

Freud, Sigmund. Freud Minna Bernays Briefwechsel 1882–1938. Tübingen: Edition Diskord, 2005, p. 260.

Freud, Sigmund and Karl Abraham. The Complete Correspondence of Sigmund Freud and Karl Abraham 1907–1925. Complete Edition. Ed. Ernst Falzeder. Trans. Caroline Schwarzacher. London, New York: Routledge, 2002.

Freud, Sigmund and Sándor Ferenczi. Sigmund Freud – Sándor Ferenczi. Briefwechsel. Eds. Falzeder, Ernst and Eva Brabant et al. Vol. 1–2. Wien, Böhlau Verlag, 1993.

Freud, Sigmund and Carl G. Jung. Sigmund Freud, Carl G. Jung, Briefwechsel. eds. William McGuire, William Wolfgang Sauerlander. Frankfurt am Main: T. Fischer Verlag, 1984.

Freud, Sigmund and Oskar Pfister. Psychoanalysis and Faith: the Letters of Sigmund Freud and Oskar Pfister (1900–1939). Trans. Erig Mosbacher. New York: Basic Books, 1963.

Gajkiewicz, Władysław and Adam Wizel, eds. Prace I-go Zjazdu Neurologów, Psychiatrów i Psychologów Polskich odbytego w Warszawie 11, 12 i 13 października 1909 roku. Warszawa: Skład Główny Z. Wende i S-ka, 1910.

Gay, Peter. A Godless Jew: Freud, Atheism and the Making of Psychoanalysis. New Haven: Yale University Press, 1987.

←222 | 223→

Grosskurth, Phyllis. Melanie Klein: Her World and her Work. New York: Knopf, 1986.

Groth, Jarosław. “Przyczynek do historii polskiej psychoanalizy – Eugenia Sokolnicka.” Polskie Forum Psychologiczne, Vol. 18, No. 1, 2013, pp. 110–141.

Groth, Jarosław. “Na pograniczu psychologii i pedagogiki – czyli życie i działalność Ludwiki Karpińskiej-Woyczyńskiej.” Studia Edukacyjne, No. 33, 2014, pp. 279–303.

Habermas, Jürgen. Knowledge and Human Interests. Trans. Jeremy S. Shapiro. Boston: Politz Press, 1972.

Hańbowski, Wojciech. Tożsamość psychoanalityka i inne studia przypadków. Sopot: Wydawnictwo GWP, 2013.

Hewelke, Otton. “Kornelia Metella w Irydionie Krasińskiego.” Krytyka lekarska, No. 3, 1903, pp. 1–7.

Irzykowski, Karol. “Teoria snów Freuda.” Nowa Reforma, No. 590, 1912, pp. 1–2.

Irzykowski, Karol. “Freudyzm i freudyści.” Prawda, No. 2–6, 8–9, 1913a. Reprinted in: Kronos, No. 1, 2010, pp. 215–229.

Irzykowski, Karol. “Acheron duszy.” Świat, No. 3, 1913b, p. 1.

Irzykowski, Karol. “Pierwszy bilans Przybyszewskiego i jego autorehabilitacja.” In: Pisma rozproszone, ed. A. Lam. Vol. 2. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1999, pp. 139–146.

Ivanyk, Stepan. “Psychoanaliza w szkole lwowsko-warszawskiej: Stepan Baley o motywie endymiońskim w twórczości literackiej Tarasa Szewczenki i Juliusza Słowackiego.” Logos i Ethos, Vol. 1, No. 32, 2012, pp. 43–62.

Janicki, Kamil. Epoka hipokryzji. Seks i erotyka w przedwojennej Polsce. Kraków: Ciekawostki Historyczne, 2015.

Janion, Maria. “Legion żydowski Mickiewicza.” In: Bohater, spisek, śmierć. Wykłady żydowskie. Warszawa: Wydawnictwo: W.A.B, 2009, pp. 223–258.

Jaroszyński, Tadeusz. Odczyty kliniczne. Warszawa: Druk T. Kowalewskiego, 1912.

Jaroszyński, Tadeusz. Przyczynek do nauki o psychonerwicach. (Analiza 35 przypadków histerii, neurastenii, nerwicy lękowej i psychastenii). Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1913.

Jekels, Ludwik. Szkic psychoanalizy Freuda. Lwów: Polskie Towarzystwo Nakładowe, 1912.

Jekels, Ludwig. “Vom II. Polnischen Neurologen- und Psychiater-Kongreß in Krakau (20. Bis 23 Dezember 1912).” Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, No. 2, 1913, pp. 191–192.

Jekels, Ludwig. Selected Papers. London: International Universities Press, 1952.

←223 | 224→

Jones, Ernest. Sigmund Freud: Life and Work, Vol. I, The Young Freud 1856–1900. London: Hogarth Press, 1972.

Jung, Carl G. “Eine Bemerkung zur Tauskschen Kritik der Nelkenschen Arbeit.” Internationale Zeitschrift für ärztliche Psychoanalyse, No. 3, 1913, pp. 285–288.

Jung, Carl G. “The Letters of C. G. Jung to Sabina Spielrein.”In: Sabina Spielrein, Forgotten Pioneer of Psychoanalysis, eds. C. Covington and B. Wharton. New York: Brunner-Routledge, 2003, pp. 33–60.

Karpińska, Ludwika. “Badania doświadczalne nad kojarzeniem wyobrażeń.” Przegląd Lekarski, No. 43–47, 1912, pp. 603–604, 617–619, 635–637, 647–649, 677–679.

Karpińska, Ludwika. “Psychologiczne podstawy freudyzmu.” Przegląd Filozoficzny, No. 4, 1913, pp. 508–526.

Karpińska, Ludwika. “O psychoanalizie.” Ruch Filozoficzny, Vol. 4, No. 2, 1914, pp. 33–38.

Karpinska, Luise von. “Ein Beitrag zur Analyse >>sinnloser<< Worte im Traume.” Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse, No. 3, 1913, pp. 163–172.

Karpinska, Luise von. “Über die psychologischen Grundlagen des Freudianismus.” Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse, No. 4, 1914, pp. 305–326.

Klein, Dennis B. The Jewish Origins of the Psychoanalytic Movement. New York: Praeger Special Studies, 1981.

Kłys, Anna. Tajemnica pana Cukra. Polsko-żydowska wojna przed wojną. Warszawa: Wielka Litera, 2015.

Kołodziejska, Zuzanna. “Izraelita” (1866–1915) – znaczenie kulturowe i literackie czasopisma. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014.

Kuhn, Thomas S. The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: University of Chicago Press, 1962.

Magnone, Lena. “Karola Irzykowskiego lacanowska lektura Freuda.” Kronos, No. 1, 2010, pp. 203–214.

Magnone, Lena. “Polskie przestrzenie psychoanalizy. Zapolska w Bystrej.” Przegląd Humanistyczny, No. 2, 2011, pp. 49–63.

Magnone, Lena. “Emancypantki, socjalistki, psychoanalityczki. Kobiety w ruchu freudowskim na początku XX wieku.” In: Kobiety i historia. Od niewidzialności do sprawczości, eds. K. Bałżewska, D. Korczyńska-Partyka, A. Wódkowska. Gdańsk: Uniwersytet Gdański, 2015, pp. 40–52.

Magnone, Lena. Emisariusze Freuda. Transfer kulturowy psychoanalizy do polskich sfer inteligenckich przed drugą wojną światową. Kraków: Universitas, 2016a.

←224 | 225→

Magnone, Lena. Psychoanaliza w Polsce 1909–1946. Vol. I, II. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016b.

Malewski, Jan. “Psychoanalyse in Polen.” Die Psychologie des 20. Jahrhunderts: Freud und die Folgen, Vol. 2, 1977, pp. 117–118.

Malinowski, Bronisław. Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002.

Marcinowski, Filip. “By popchnąć naprzód świadomość ducha i leczyć jego zboczenia.” In: Na drogach i bezdrożach historii psychologii, eds. Teresa Rzepa and Cezary W. Domański. Vol. 3. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2014.

Marcinów, Mira. Historia polskiego szaleństwa w XIX wieku. Gdańsk: słowo/obraz/terytoria, 2018.

Margalit, Elkana. “Social and Intellectual Origins of the Hashomer Hatzair Youth Movement 1913–1920.” Journal of Contemporary History, No. 2, 1969, pp. 25–49.

Markuszewicz, Roman. “O działalności naukowej ś.p. D-ra Adama Wizla.” Medycyna, No. 17–18, 1929, pp. 261.

Marquard, Odo. Transzendentaler Idealismus. Romantische Naturphilosophie. Psychoanalyse. Köln: Verlag für Philosophie, 1987.

McGuire, William. ed. The Freud/Jung Letters. The Correspondence between Sigmund Freud and C. G. Jung. Trans. Ralph Manheim and R. F. C. Hull. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1974.

Mickiewicz, Adam. Forefathers’ Eve. Trans. Charles S. Kraszewski. London: Glagoslav Publications Limited, 2016.

Miłosz, Czesław. Przygody młodego umysłu. Ed. Anna Stawiarska. Kraków: Wydawnictwo Znak, 2003.

Natanson, Ludwig. Teorya jestestw idiodynamicznych. Warszawa: W drukarni J. Bergera, 1883.

Nelken, Jan. “Über schizophrene Wortzerlegungen.” Zentralblatt für Psychoanalyse, Vol. 2, No. 1, 1912, pp. 2–5.

Nelken, Jan. “Badania psychoanalityczne chorób nerwowych.” Neurologia Polska, Vol. 3, No. 1, 1913, pp. 145–155. [German: “Psychologische Untersuchungen an dementia-praecox Kranken.” Journal für Psychologie und Neurologie, No. 17, 1911, pp. 174–185].

Nelken, Jan. “Analytische Beobachtungen über Phantasien eines Schizophrenen.” Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschung, Vol. 4, 1912, pp. 504–562.

Nelken, Jan. “O potrzebie państwowego Zakładu dla umysłowo chorych zbrodniarzy w Galicji.” Lwowski Przegląd Lekarski, No. 42, 1913, pp. 667–671.

←225 | 226→

Nunberg, Herman. “Niespełnione życzenia według nauki Freuda.” Neurologia Polska, Vol. 3, No. 1, 1913, pp. 1–13.

Nunberg, Herman. Allgemeine Neurosenlehre auf psychoanalytischer Grundlage. Bern Stuttgart: Verlag Hans Huber, 1932.

Nunberg, Herman. Memoirs. Recollections, Ideas, Reflections. New York: Psychoanalytic Research and Development Fund, 1969.

Nunberg, Herman and Ernst Federn, eds. Minutes of the Vienna Psychoanalytical Society, Vol. 2. 1908–1910. Trans. H. Nunberg. New York: International Universities Press, 1967.

Pappenheim, Berta. “Zur Lage der jüdischen Bevölkerung in Galizien. Reiseeindrücke und Vorschläge zur Besserung der Verhältnisse.” In: Sisyphus. Gegen den Mädchenhandel Galizien, ed. H. Heubach. Freiburg: Kore Velag, 1992.

Pawlak, Krzysztof and Zbigniew Sokolik. “Historia psychoanalizy w Polsce.” Nowiny Psychologiczne, No. 4, 1992 pp. 83–90.

Pfister, Oskar. The Psychoanalytic Method. Trans. Charles Rockwell Payne. New York: Moffat Yard & Company, 1917.

Piltz, Jan. Stanowisko psychiatryi w rzędzie innych nauk lekarskich, oraz nowoczesne jej zadania i cele [published lecture]. Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 1905, pp. 1–32.