Show Less
Open access

The Beginnings of Polish Musicology

Series:

Małgorzata Sieradz

The book presents the history of the only strictly scientific Polish musicological periodical Kwartalnik Muzyczny. It shows how the editorial board of the periodi-cal met with true approval and harsh criticism. The subject allows the author to present the beginnings of Polish musicology and its evolution through three epochs: the late partitioning period, the interwar period of Poland’s independ-ence, and the early years after the Second World War
Show Summary Details
Open access

Index

Index

A

Adler Guido 33, 34, 66, 114, 119, 146, 172, 179, 190, 204, 211, 241, 249, 264, 274, 290, 308, 399, 401, 446, 456

Adorno Theodor W. 154

Allinówna Stefania 362

Altberg (Altberżanka) Emma 84, 156, 375, 499, 503

Ambros August Wilhelm 241, 318, 456

Anders Henryk 507

Andrysowicz Łazarz 448

Andrzejewska Maria 501, 505

Annunzio Gabriel d’ 119

Antonowycz Myrosław 169, 203, 421

Arteaga Stefano 255

Aristotle 21

Asafyev Borys 414, 474

Askenazy Szymon 166

Auber Daniel 306

Augustine, Saint 213

B

Bacewicz Grażyna 504

Bach Johann Sebastian 24, 28, 29, 59, 128, 129, 154, 185, 186, 203, 208, 212, 253, 258, 300, 301, 321, 329, 376, 405, 417, 439, 460, 480, 481, 498, 499, 503, 513, 514

Bagarówna Wilhelmina 208, 271

Bahle Julius 279

Baird Tadeusz 391

Bakfark Bálint (Valentinus Greff Bakfark) 36, 114, 140, 144, 281, 284

Bakst Ryszard 362

Balzer Oswald 166

Banach Stefan 166

Barbag Seweryn 66, 70, 72, 109, 113, 116, 171, 172175, 177, 178, 210, 226, 233, 239, 248, 251, 253, 254, 259, 262266, 289291, 316, 351, 352, 420

Barblan-Opieńska Lydia 136

Barcewicz Stanisław 109, 118, 230

Bartók Bela 295, 480, 499

Bartók Jan 479

Barvik Miroslav 498

Barwicki Mieczysław 374

Barwinśki Wasyl 108, 204, 210

Baudouin de Courtenay Ehrenkreutz Jędrzejewiczowa Cezaria 147, 233, 369

Baudouin de Courtenay Jan 118

Beck Józef 78

Beethoven Ludwig van 68, 119, 173, 176, 183, 185, 199, 200, 212, 253, 284, 299, 329, 357, 405, 460, 498, 499, 511, 513, 514

Bellini Vincenzo 200, 212, 339

Bełza Igor 503, 505, 515

Bereza Stefan 54

Berg Alban 202

Berlioz Hector 20, 33

Berman Jakub 358, 387, 396, 404

Bielawski Józef 306

Bielawski Ludwik 346, 357, 494

Bilińska-Riegerowa (Biliżanka) Maria 208, 366

Binchois Gilles 208

Binental (Binenthal) Leopold 50, 78, 79, 81, 83, 84, 119, 153, 260, 311, 339, 462

Bloch Ernest 295

←557 | 558→

Blochman Ignace 10, 424, 467, 473

Błachowski Stefan 355, 435

Błażejowski Tadeusz 501

Bogdany Wanda 22, 243, 328

Bohn Emil 252

Bołoz-Antoniewicz Jan 166, 178

Borejsza Jerzy 387

Borimius (Borzymski) Johannes 28

Borowski Hedwig 319

Borowy Stanisław 415

Borrel Eugène Marie Valentin 269

Bory Robert 320

Boulanger Nadia 94, 96, 294, 415

Bourguès Lucien 472

Boy-Żeleński Tadeusz 118

Boziewicz Władysław 54

Brahms Johannes 29, 173, 203

Branberger Jan 117

Bristiger Michał 172, 173, 361, 378, 386, 500

Brodziński Kazimierz 15, 16

Bronarski Ludwik 10, 11, 66, 67, 7173, 75, 8084, 93, 9799, 116, 155157, 160163, 168, 169, 189, 191, 192, 196, 199, 202, 204, 206, 208, 209, 217, 221, 269273, 279, 289, 293295, 289, 308322, 325, 327, 328, 335, 337340, 342346, 353357, 370, 397, 410, 419, 421, 422, 424, 428, 430, 431, 435, 439, 441, 444, 446, 449452, 462464, 466, 478, 479, 487, 490, 492, 495, 505, 506, 512515

Broszkiewicz Jerzy 378, 379, 416, 502

Brożek-Broscius Jan 143, 219

Bruchnalski Wilhelm 178, 179

Bruckner Anton 29, 176

Brumer Wiktor 107, 306

Brunold Paul 84, 85, 156, 160, 272, 291, 312

Brzeziński Franciszek 207

Brzostowski Wieńczysław 292

Brzowski Józef 214

Bücken Ernst 180, 241, 514

Bukowiński Władysław 139

Bukowski Ryszard 362

Bush Alan 476

Busiakiewicz Bolesław 118

Busoni Feruccio 115, 154

Buxtehude Dietrich 481

Bystroń Jan Stanisław 369

C

Capellen Georg 280

Cecilia, Saint 170

Chałasiński Józef 389

Chausson Ernest 207

Chechlińska Zofia 19, 247, 310, 464

Cherfils Christian 108

Chętnik Adam 369

Chmielikowska Maria 70

Chodkowski Andrzej 361, 395, 496

Chojnacki Roman 15, 2527, 31, 32, 34, 103, 138, 143, 248, 251, 470, 517

Chomicz Paulina 108

Chomiński Józef Michał 10, 11, 77, 84, 116, 169, 193, 204207, 234, 271, 276, 277, 282, 310, 330, 333, 340, 341, 343346, 351, 352, 355357, 360, 361, 365, 368373, 378, 381383, 385, 393, 397401, 403, 409, 413417, 419, 420424, 426443, 446, 448, 452, 458460, 463, 464, 467473, 476, 477, 479483, 488, 489, 491496, 500508, 511, 513516, 519

Chopin Fryderyk 17, 24, 28, 30, 3436, 41, 4850, 61, 71, 7784, 88, 93, 97, 108, 109, 112115, 117119, 127, 135, 142, 156, 157, 170, 172, 173, 176, 188191, 193, 195, 198, 200, 202, 206, 208, ←558 | 559→ 212214, 244, 254, 258, 266, 270, 272, 275, 276, 284, 286, 287, 289, 291, 292, 294, 295, 304, 305, 307315, 319, 338340, 344, 345, 355357, 365, 366, 368, 376, 378, 379, 381, 382, 386, 393, 394, 409, 410, 414, 421, 423425, 429, 433, 437440, 443, 446, 449452, 459, 460, 462464, 466473, 476480, 482, 483, 488, 492, 494, 497, 500, 502, 503, 508516, 519

Chopin Mikołaj 467

Chrzanowski Witold 172, 275

Chubow Georgij 499

Chwistek Leon 166

Chybiński Adolf 911, 21, 2631, 33, 34, 3646, 4968, 7077, 8084, 86, 88, 9195, 97101, 103, 104, 106, 107, 112116, 118, 120, 123134142, 144147, 151157, 159166, 168172, 175, 177188, 190212, 214,, 215, 217, 218, 220224, 226237, 239, 243, 245252, 255260, 262264, 269284, 286, 288, 289, 291295, 298302, 304, 305, 307333, 335346, 350358, 362, 363, 364, 367374, 376, 377, 379, 380, 382, 383, 385, 392, 394, 396399, 409411, 415452, 455, 459473, 477481, 483, 487496, 498, 499, 501507, 509, 512, 513519

Chylińska Teresa 292, 293

Cichocki Józef 17, 18, 142, 245, 254, 262, 287, 517

Cichowski Adolf 466

Ciconia Johannes 277

Coeuroy André 116

Cohn Arthur Wolfgang 264

Corelli Arcangelo 460

Czartoryski family 245

Czartoryski Adam 242

Czekanowska Anna 357, 361

Czekanowski Jan 166, 369, 480

Czerniawski Tadeusz 51

Czerwiński Adam 176

Czerwiński R. 177

Czyżykowska Bożena 223, 226, 227

D

Dadak-Kozicka J. Katarzyna 346, 385, 387, 395397, 402, 404

Dahlhaus Carl 246

Dahlig Piotr 188, 231233, 304

Damse Józef 211, 214, 230

Dankowski Wojciech (Adalbertus) 285

Dauriac Lionel 287

Dawidowicz Eugeniusz 53, 174

Dąbrowski Florian 379

Dąbrowski Jan Henryk 224, 225, 465

Dąbrowski Mirosław 505

Dąbrowski Stanisław 16

Debussy Achille-Claude 27, 28, 30, 174, 182, 207, 271, 279, 315

Deffner Oskar 321

Degen Dorota 367, 390, 412

Delacroix Eugène 424, 467, 471

Delacroix Henri 279

Denéréaz Alexandre 472

Dent Edward 399

Deroux Jean 280

Dłużniewski Jan 236

Dobrzycki Henryk 35

Dobrzyński Ignacy Feliks 214

Domaniewski Zbigniew 54

Donizetti Gaetano 212

Dorabialska Helena 71, 72, 211, 230, 234237, 352

Doroszewski Witold 233

Drăgoi Sabin Vasil 319

Draus Jan 166, 167

Drexler-Pasławska Zofia 66

←559 | 560→

Drobner Mieczysław 10, 211, 215, 282, 349, 373, 375, 389, 397, 409, 476, 505

Drozdowski Jan 179

Drożdżewska Agnieszka 252, 262

Drzewiecki Zbigniew 51, 63, 64, 66, 327, 334, 349, 377, 476, 510, 512, 515

Dukas Paul 96, 115, 199, 294

Duliński Edmund 354

Dunicz Jan Józef 76, 77, 116, 169, 185, 206, 207, 247, 271, 276, 330, 331, 341, 352, 382, 420, 421, 429, 441

Dunicz-Niwińska Helena 352, 420

Duparc Henri 207

Dvořák Antonín 117

Dybiec Julian 371

Dybowski Stefan 372, 402

Dymmek Zbigniew 327, 328

Dziadek Magdalena 27, 106, 181, 182, 190, 234236, 247, 301, 374

Dzieduszycki Wojciech 500

Dziewulska Maria 349

Dziewulski Zdzisław 88

Dziębowska Elżbieta 195, 210, 361, 496, 498, 505, 511, 512, 519

E

Eblisiewicz Ryszard 177

Egert Paul 364

Eisler Hans 107, 432, 476

Eitner Robert 273

Ekier Jan 395, 409, 499, 515

Elgar Edward 115

Elsner Emilia 352

Elsner Józef 15, 16, 19, 22, 23, 214, 220, 246, 285, 286, 306, 339, 352, 416, 505

Erpf Hermann 280

Estreicher Stanisław 36

Estreicher Zygmunt 10, 370, 397, 430, 447, 464, 465, 477, 481

Euclid of Alexandria 220

F

Fabry Władysław 50, 51, 53, 54, 119, 175

Fabrycy Jan of Żywiec 140, 281

Falla Manuel de 115, 295

Feicht Hieronim 10, 71, 72, 91, 94, 95, 104, 112, 116, 134, 138, 141, 145, 153, 156, 163, 172, 185, 187, 191, 195198, 200, 207, 209, 220, 221, 238, 270, 271, 273275, 277, 330, 335, 341, 345, 350352, 355, 359, 361365, 371, 373, 376, 397, 398, 426, 428, 442, 446, 450, 467, 479, 490492, 494, 501, 503, 505, 512, 514

Ferek Roman 257

Ferkówna Stanisława 257

Festenburg Stefania see Łobaczewska Stefania

Fétis François-Joseph 20, 241

Fibich Zdeněk 117

Fiedler Franciszek 388

Findeisen Nikolai 33

Fischer Johann (Jan) 41, 184, 186, 188

Fischer Wilhelm 232

Fitelberg Grzegorz 25, 29, 44, 62, 63, 109, 118, 182, 281, 298

Fleischer Oskar 140, 238, 286

Fojcik Jan 104, 374

Fontana Julian 309

Forkel Johann Nikolaus 19, 241

Franck César 173, 207, 289

Frankowski Eugeniusz 233

Frączkiewicz Aleksander 211, 366, 370, 397, 479, 480

Freiheiter Jerzy (Izydor) 109, 116, 175, 195, 201, 202, 206, 207, ←560 | 561→ 210, 271, 277, 278, 316, 321, 327, 331, 352

Freyer August 35

Friderici-Jakowicka Teodozja 505

Friedländer Max 238, 287

Friemann Witold 127, 209

Furmanik Stanisław 53, 156, 272, 306308

G

Gabrieli Andrea 321

Gaffurius Franchinus 180

Gaillard Emil 339, 345, 446

Gajkowska Cecylia 43

Ganche Édouard 80, 114, 119, 338, 339

Gaszyński Jerzy 54, 55

Gathy August 309, 311

Gebethner Gustaw Adolf 116, 263

Geiringer Karl 154

Georgiades Thrasybulos 180

German Franciszek 471, 515

Gevaert François-Auguste 318

Gieburowski Wacław 33, 70, 72, 77, 145, 153, 172, 221223, 227, 352

Glareanus Henricus 285

Glier Reinhold 503

Glinka Michail 500, 504

Gliński Mateusz 10, 32, 4958, 6066, 74, 75, 85, 89, 90, 97, 99, 103, 109, 110, 112116, 118130, 139, 145, 151, 153, 159, 162, 173, 178, 188, 192, 194, 213, 215, 220, 230, 235, 238, 239, 259262, 267, 293, 301, 323, 335, 336, 419, 470, 496, 497

Głodziński Tadeusz 208, 271

Głowacki Jan 50

Gniesin sisters 85

Goebbels Joseph 333

Goethe Johann Wolfgang 447

Golachowski Stanisław 10, 83, 211, 282, 283, 360, 369, 370, 373, 375, 389, 393, 397, 440, 447, 492, 510

Gołąb Maciej 174, 175, 183, 247, 252, 352, 361, 362, 420, 441, 483, 519

Gołębiowski Władysław 53, 104

Gombert Nicolas 180

Gombosi Otto 114

Gomidas (also Komidas Vardapet) 276

Gomółka Mikołaj 18, 31, 47, 132, 179, 212, 213, 217, 272

Gomółka Władysław 387

Gorczycki Grzegorz Gerwazy 94, 95, 104, 107, 197, 245, 274, 275, 328, 489

Grabner Hermann 280

Grabowski Ambroży 241

Gradstein Alfred 498

Graf Otto 332, 333

Grafczyńska Melania 70, 72, 116, 200, 215

Granados Enrique 295

Gress Richard 321

Grieg Edvard 24, 29, 109, 185, 186, 196, 202, 203, 205, 207, 226, 277, 319, 357

Groblicz Marcin 38

Gromski Piotr 177

Grosicki Jerzy 410

Grosman Ludwik 24

Grzegorzewska-Lachowska Janina 66

Gużewski Adolf 42, 43

Guido of Arezzo 114, 180

H

Haas Robert 298

Haendel (Händel) Georg Friedrich 29, 185, 186, 197, 203, 212, 329, 513, 514

Haller Romuald 25

←561 | 562→

Halpern Feliks R. 118

Handschin Jacques Samuel 264

Hanslick Eduard 170, 456

Harajda Helena 228, 354

Haraschin Stanisław 366

Härtel Gottfried Christoph 285, 339

Hasse Johann Adolf 224

Haubenstock Roman 378, 379, 416

Hausegger Friedrich 31

Hausman Wiktor 109

Haydn Joseph 23, 504

Hegel Georg Wilhelm Friedrich 19

Heinitz Wilhelm 232

Heising Roman 136

Helfert Vladimir 117

Helman Zofia 241, 292

Herman Juliusz 39

Herzenstein, see Gliński Mateusz

Hildegard of Bingen Saint 308

Hindemith Paul 67, 112, 296

Hirschfeld Robert 170

Hoene-Wroński Józef 107, 108, 116, 143, 452

Hoesick Ferdynand 79, 118, 244, 262, 275, 313, 462, 471, 513

Hoffman Jan 377, 515

Hoffman Paweł 388

Hofmannstahl Hugo von 119

Honegger Arthur 67

Hordyński Władysław 369, 370, 397, 399, 466, 467

Hornbostel Erich von 114

Hornung Anna 207

Horzyca Wilam 292

Hrab Uljana 166, 178, 180184, 186, 202, 203, 253

Hübner Piotr 367, 390, 412

Hugo-Bader Kazimierz 82

Hulewicz Witold 119

Hummel Johann Nepomuk 460, 479

Humperdinck Engelbert 286

Huneker James 135, 275

Hüssowa Irena 352

Hutter Josef 239, 312

I

Idaszak Danuta 198, 357

Idzikowski Mieczysław 78, 79, 83, 471

Ileborgh Adam 460

Indy Vincent d’ 115, 284, 286

Ingarden Roman 10, 193, 370, 472, 481

Irydion, Amfiloch’s son 288

Irzykowski Karol 452

Iwaszkiewicz Jarosław 79, 115, 119, 373, 388, 499, 500

J

Jachimecki Zdzisław 9, 10, 18, 26, 27, 3034, 36, 40, 41, 4547, 49, 58, 60, 61, 68, 70, 7275, 81, 82, 101, 103, 112114, 116, 118, 119, 125, 126, 128, 132, 138, 142, 153, 162, 165, 175, 176, 179, 180, 182, 201, 211, 212, 214, 215, 217221, 230, 231, 234, 239, 243, 247, 250, 251, 252, 254260, 262, 269, 270, 273275, 282, 332, 342, 346, 349, 351, 352, 356, 363, 365, 366, 368372, 389, 393, 394, 397399, 401, 414, 420, 422, 426, 435, 447, 460, 464466, 473, 476, 479, 493, 494, 503, 512, 517

Jackowski Aleksander 412, 413, 415, 438, 439, 481, 500, 501, 502, 505

Jahnke Zdzisław 94

Jan of Lublin 28, 38, 40, 42, 46, 509

Jaraczewska-Mockałło Krystyna 93

Jarociński Stefan 17, 18, 20, 123, 352, 379, 388, 389, 397, 414, 416, 439, 469, 487, 501, 502, 507, 510

Jaroszewicz Władysław Romuald 79

←562 | 563→

Jaroszewiczowa Zofia 79

Jarzębski Adam 30, 94, 95, 206, 207, 341

Jasieński Jerzy 499, 501, 505

Jasinowski Jurij 203

Jasińska Danuta 222

Jastrzębowski Wojciech 96

Jaworski Michał 101

Jeske August 22

Jędrzejczak Wojciech 36

Jędrzejewicz Janusz 78, 167, 230, 233, 237

Jędrzejewicz Wacław 230

Jirák Karel Boleslav 117

Joachim Joseph 88

Johnen Kurt 300

Josquin des Prés 169

Jurzykowski Alfred 94

K

Kaden-Bandrowski Juliusz 54, 79

Kalisz Władysław 211

Kalkbrenner Friedrich 479

Kamieński Łucjan 33, 49, 51, 5658, 62, 63, 6775, 103, 115, 119, 135, 136, 152154, 162, 180, 200, 221224, 226229, 231, 233, 234, 239, 255, 262, 264, 269, 299, 300, 336, 341, 342, 346, 352, 353, 399, 419, 465

Kamieński Maciej 77

Kamiński Stefan 336, 414

Kandulski Witold 226, 359

Kania Emanuel 24, 35

Kański Józef 507, 515

Karasowski Maurycy 18, 20, 22, 23, 242, 244, 254, 313, 517

Karczewski Wacław 54, 55

Karłowicz Jan 35

Karłowicz Mieczysław 29, 30, 35, 36, 38, 4144, 118, 124, 126, 128, 130, 208, 215, 259, 281, 286, 307, 327, 328, 331, 333, 339, 343, 357, 410, 421, 448

Kasparek Helena 207

Kasparek Sabina 88, 185

Kassern Tadeusz 228, 395

Kaszczewski Sebastian Antoni 132

Kawczyńska Alina 498

Kazuro Stanisław 95, 103, 512

Kątski Apolinary 20

Kenig Józef 18, 313, 517

Keuprulian Bronisława see Wójcik-Keuprulian Bronisława

Kęcki Feliks 327

Kętrzyński Stanisław 40, 42

Khrennikov Tikhon 477

Kielanowska-Bronowicz Maria 44, 299, 321, 423

Kiepura Jan 122

Kiesewetter 19

Kieycher Bartłomiej 41

Kijeńska-Dobkiewiczowa Helena 93

Killer Hermann 303

Kinkeldey Otto 221, 252

Kisielewska Lidia 429

Kisielewski Stefan 10, 101, 292, 327, 331, 334, 349, 376378, 383, 388, 389, 429, 478

Kiszwalter Jan 505

Kleczkowski Adam 370

Kleczyński Jan 23, 24, 34, 35, 245, 517

Klemetti Heikki 269

Knepler Georg 498

Kobylańska Krystyna 376, 505, 515

Kochański Wacław 88

Kodály Zoltán 499

Koffler Józef 66, 71, 72, 95, 109, 116, 171, 174178, 193, 202, 210, 230, 278, 279, 294, 299, 316, 352

←563 | 564→

Kolberg Oskar 20, 21, 226, 258, 304, 318

Kolischer Anna 208

Kołessa Filaret 319

Kołodij Jarosława 207

Kondracki Michał 65, 85, 174, 176, 294297, 304, 319, 327, 332, 334, 335, 419

Konopnicka Maria 24

Koszewski Andrzej 507, 51

Koszewski M. 70

Kotoński Włodzimierz 499, 501

Kowalczyk Henryka 93

Kowalski Władysław 372

Kozaruk Jakiw 203, 208

Kozłowska Zofia 66

Kozłowski Józef 283

Koźmian Stanisław 46

Krasiński Józef 143, 341, 470

Krasiński Zygmunt 288, 289

Krassowska-Jodłowska Eugenia 356, 359

Kratzer Kazimierz 341

Kremlew Julij 438, 474

Křenek Ernst 112, 115, 175

Kretzschmar Hermann 33, 171, 221, 251, 264, 300, 469

Kromalicki 154

Kroyer Theodor 33, 179, 180

Kruziński Wincenty 23

Kryński Adam 118

Krzyżanowski Ignacy 35

Krzyżanowski Julian 371

Kudryk Borys 203, 208, 210

Kulczycki Faustyn 176, 327, 328

Kulczyński Stanisław 362, 368

Kułakowski Lew 383

Kurdybacha Łukasz 289

Kurpiński Karol 1518, 22, 214, 215, 285, 288, 341, 468, 469, 517

Kurth Ernst 206, 279, 280, 456

Kuryluk Karol 387

Kwaśnik Stanisław 136, 138, 374

Kwiek Marek 223, 224, 227, 228, 283, 320, 341, 353, 354, 360, 375

L

Lach Robert 232, 298

Lachowicz Stanisław 366

Laks Szymon 85

Lanckorońska Karolina 166

Landowska Wanda 84, 87, 154

La Rue Pierre de 180

Laskiewicz Alfred 223

Lasocki Józef 375, 414

Lasso Orlando di 141, 180

Latoszewski Zygmunt 53, 76, 77, 227, 370, 500

Le Brun Tomasz 22

Lehr-Spławiński Tadeusz 369, 371

Leichtentritt Hugo 114, 140, 160, 274, 275, 284, 318, 421, 462, 472

Lenartowicz Teofil 24

Lenormand René 280

Leopolita Marcin 132, 197, 212, 274, 277

Leszczyńska Agnieszka 346

Liban Jerzy 143, 219

Liebeskind Marceli 215

Liebhart (Liebhardt) Zbigniew 208, 362365, 397, 479

Ligęza Józef 374

Lilius Franciszek 142

Lipiński Karol 214

Liske Franciszek Ksawery 166

Lissa Zofia 11, 43, 47, 66, 67, 81, 82, 105, 106, 109, 116, 169, 171, 177, 178, 181, 191197, 206210, 219, 246, 255, 271, 274, 278280, 291, 315, 316, 320, 321, 329, 331, 352355, 358361, 363, 364, 368372, 375, 376, 378, 381, 386, 388, 389, 394, 396399, 401, 403406, 409, 411, 412, 414420, ←564 | 565→ 423428, 430433, 435, 438, 440, 443, 446, 447, 450, 454457, 472, 474, 475, 477483, 490492, 494, 496, 498, 499, 501, 503505, 507, 511515, 519

Liszt Franciszek 20, 24, 28, 30, 33, 185, 205, 253, 259, 284, 311, 320, 329

Loewenbach (Löwenbach) Jan 117

Loewenbach (Löwenbach) Josef 117

Loth August Karol 88

Lucian of Samosata 220

Ludkewycz Stanisław 204, 210

Lutosławski Witold 335, 391, 395, 478, 498, 504, 505

Łabuński Feliks 96, 327

Łada Kazimierz 22, 244, 287

Łada Olga 440

Ładosz Henryk 349

Łańcucki Erazm 191, 207, 352

Ławrowski Jan 203

Łazarski Zygmunt 155, 163

Łobaczewska (Gerard de Festenburg) Stefania 10, 26, 29, 33, 42, 63, 66, 67, 70, 72, 75, 82, 105109, 112, 116, 119, 124, 127, 129, 134, 171, 174, 177, 178, 189195, 206, 207, 209, 210, 230, 246, 255, 262, 263, 265, 271, 278280, 291, 315, 320, 321, 329, 349, 351, 352, 355, 366, 369371, 373, 376378, 380, 381, 388, 389, 393, 394, 396398, 401, 405, 407411, 420, 426, 428, 429, 440, 442, 447, 455, 457, 458, 469, 472, 479482, 488, 491, 492, 494, 501, 505, 507511, 515

Łubkowski Mieczysław 79

M

Mackrott (Macrott, Makrott) Henryk 306

Madaj Katarzyna 174, 175

Mahler Gustav 28, 30, 175

Majchrzak Józef 363

Majewski Tadeusz 66

Maklakiewicz Jan Adam 85, 95, 107, 176, 234, 269, 319, 327, 478

Malawski Artur 349

Malinowski Władysław 385, 386, 393

Maliszewski Witold 79, 82, 88, 231

Małachowski-Łempicki Stanisław 305, 306

Manojlović Kosta P. 293, 312

Manteuffel Edward 321, 429

Marcks J.F. 450

Marczewski Lucjan 35

Marek Czesław 294, 297, 298

Marek Tadeusz 498, 501, 502, 504

Martienssen Franziska 303

Marx Adolph Bernhard 19

Marx Karl 387

Marynowycz Jarosław 203

Masson Paul-Marie 502

Maszyński Piotr 41, 43, 118

Matusiak Szymon 138

Maxylewicz Wincenty 281

Mayzel Maurycy 79

Melcer Henryk 25, 29, 63, 86, 88, 95, 290

Mendelssohn-Bartholdy Felix 29, 33, 174

Mersmann Hans 175, 279, 280

Meyer Ernst H. 511

Mianowski Józef 17, 39, 69, 89, 368

Miazga Tadeusz 357

Michajłow Włodzimierz 435

Michalski Stanisław 59, 89, 96, 298

Michałowska Maria 379, 383

Michałowski Aleksander 118, 119

Michałowski Józef M. 374

Michałowski Kornel 44, 69, 72, 73, 111, 113, 122, 123, 138, 139, 141, ←565 | 566→ 145, 222, 224, 243, 270, 292, 321, 354, 357, 492, 511

Michniewicz Grażyna 78

Miciński Bolesław 452

Mickiewicz Adam 81, 386, 447, 500, 515

Mielczewski Marcin 91, 92, 94, 140, 156, 218, 272, 281, 489, 492

Mierczyński Stanisław 319, 469, 499

Migot Georges 96

Miketta Janusz 51, 84, 88, 94, 96, 174, 233, 290, 300, 302, 303, 305, 316, 351, 373, 376, 377, 379, 409, 421, 442, 444, 447, 461464, 479, 492, 503, 507, 508, 513

Mikołaj of Kraków (N.C., Nicolaus Cracoviensis) 28

Mikołaj of Radom (Radomski) 40, 141, 163, 198200, 273, 340, 438, 449, 460, 482

Mikuli Karol 170

Milhaud Darius 280

Mill John Stuart 440

Minasowicz Józef Dionizy/Dyonizy 16

Mirska Maria 311

Mitscha Adam 104, 370

Młynarski Emil 44, 63, 78, 79, 82, 118, 122, 174

Mochnacki Maurycy 17, 19

Mollé Wojsław 370

Moniuszko Aleksandra 28, 103, 281

Moniuszko Stanisław 20, 28, 30, 35, 37, 50, 77, 78, 95, 103, 116, 125, 142, 143, 198, 213, 275, 281, 284, 307, 366, 386, 414, 416, 430, 447, 466, 478, 497, 511

Morawska Katarzyna 198, 240245, 469, 470, 489, 519

Morawski Eugeniusz 79, 122, 231

Morawski Kazimierz 216

Moszyński Kazimierz 233

Mottl Feliks 41

Mozart Franz Xaver Wolfgang 170

Mozart Wolfgang Amadeus 23, 170, 211, 303, 329, 374, 467

Mrygoń Adam 229, 294, 295

Muchanow Sergiusz 35

Münchheimer Adam 35

Münzer Leopold 66

Murdoch William 339

Mussorgsky Modest 375

Muszkalska Bożena 186, 199, 222, 223, 276

Mycielski Zygmunt 10, 327, 334, 349, 378, 379, 383, 388, 389, 397, 401403, 426, 429, 478, 501, 505

Mydlarski Jan 371

N

N.C. see Mikołaj of Kraków

Nawroczyński Bogdan 435

Nef Karl 299

Nejedlý Zdeněk 68, 69, 117, 204, 400

Neuhauser Franciszek 104

Neumark Ignacy 32

Neuteich Marian 332, 405

Niecks Frederick (Friedrich) 78, 284, 472

Niemcewicz Julian Ursyn 16

Niementowska Anna 171

Nietzsche Friedrich 213

Niewiadomski Stanisław 56, 57, 60, 78, 79, 81, 82, 103, 116, 118, 119, 175, 176, 214, 253

Nikisch Artur 110

Nitsch Kazimierz 233, 369, 435

Noskowski Zygmunt 23, 24, 43, 286

Nowacki Henryk 145, 316

Nowak-Romanowicz Alina 211, 220, 370, 397, 505, 507

Nowowiejski Feliks 95, 115

Nyzankivskij Nestor 203

←566 | 567→

O

Obniska Ewa 346

Obrochta Bartłomiej (Bartuś) 133

Ochlewski Tadeusz 11, 59, 60, 8489, 91, 93, 9598, 100, 155, 163, 210, 300, 301, 327, 345, 350, 351, 372, 377, 379, 382, 410, 411, 415, 417, 419, 421423, 426, 428, 430, 432, 434, 439441, 444, 477, 478, 480, 481, 489, 491493, 501503, 506

Odrowąż-Pieniążek Przemysław 303

Ogiński Michał Kleofas 214, 220, 224

Olcha Jan see Rutkowski Bronisław

Opieński Henryk 9, 15, 17, 2527, 29, 31, 3340, 4245, 49, 63, 68, 71, 72, 79, 81, 83, 93, 95, 103, 104, 116, 118, 119, 125, 130139, 142144, 151153, 156, 161, 175, 176, 180, 188, 189, 200, 208, 221, 229, 255, 262, 272, 275, 283286, 294, 316318, 327, 328, 331, 333, 335, 339, 341, 352, 419, 423, 469, 470, 517, 518

Orel Alfred 232

Orłowski W. 33

Orzech Wojciech 145

Orzeszkowa Eliza 24

Ossowska Maria 239

Ossowski Stanisław 239

Osthoff Helmuth 318

Ostrowska Ewa 197

P

Pachelbel Johann 481

Paderewski Ignacy Jan 24, 29, 42, 81, 83, 116, 118, 119, 213, 284, 294, 304, 310, 375, 410, 512, 513

Padlewski Roman 223

Palester Roman 10, 96, 294, 296, 297, 327, 350, 373, 377, 395, 476, 478

Palestrina Giovanni Pierluigi da 24, 104, 116, 135, 197

Pałubicki Konrad 223, 226

Panieńska Teresa 41

Pankiewicz Eugeniusz 41, 95, 214

Panufnik Andrzej 334, 391, 478

Patkowski Aleksander 341

Patkowski Józef 361, 511

Paulus Paulirinus of Prague (Pavel Žídek) 219

Paygert-Świeżawska Helena 190

Pepping Ernst 205, 340, 465

Pereświet-Sołtan Stanisław 118

Pereyra Marie-Louise 160

Pergolesi Giovanni Battista 329

Perkowski Piotr 85, 95, 101, 395

Perotinus Magnus (Pérotin) 205, 277, 340

Perz Mirosław 357

Pękiel Bartłomiej 94, 95, 112, 134, 163, 196, 197, 207, 245, 273, 274, 489

Pietruszyńska-Sobieska Jadwiga 223, 226228, 327, 352, 369, 370, 375, 397, 492, 499

Pigła Włodzimierz 145

Pigoń Stanisław 81

Piłsudski Józef 79, 122

Piotrowski Michał Julian 33

Piotrowski Wacław 33, 70, 72, 153, 209, 222, 223

Pirro André 86

Plamenac Dragan 293, 312

Pleuss-Turczynowicz Maria see Turczynowicz Maria

Podoska-Palester Barbara 349

Pogonowski Jerzy 374, 476

Pohorylesowa Zofia 104

Polak Jakub 32

←567 | 568→

Poliński Aleksander 21, 23, 41, 43, 133, 240, 245, 254, 262, 273, 281, 285

Poniatowska Irena 240, 244, 245

Poniatowski Stanislaus Augustus 281

Poraj-Różycka Stefania 62, 63

Porębowiczowa Anna 26

Pośpiech Remigiusz 145

Poulenc Francis 295

Powroźniak Józef 500

Pozdniewa Olga 498

Poźniak Włodzimierz 10, 23 24, 175, 211, 212, 214, 215, 220, 342, 351, 352, 366, 369, 370, 375, 380, 397, 399, 430, 447, 450, 465, 466, 479

Prokofiev Sergei 115, 295

Prosnak Jan 352, 376, 397, 414, 438, 467, 468, 469, 479, 480, 492, 500, 505, 507, 510, 511

Prüfer Artur 110

Prus Bolesław 24

Przybylski Henryk 448

Przybylski Tadeusz 16, 43, 210, 211

Przybyszewska-Jarmińska Barbara 212, 257, 346

Przybyszewski Stanisław 118

Przystański Stanisław 21

Puccini Giacomo 32

Pulikowski Julian (T.K.) 76, 81, 83, 96, 101, 146, 147, 208, 209, 214, 220, 225, 230239, 260, 261, 266, 267, 298, 316318, 327, 328, 341, 342, 345, 352, 376, 399, 447, 467, 502

Putrament Jerzy 358

Pyrszyński Kasper 207, 341

R

Rachmaninoff Sergei 115

Raczkowski Władysław 95

Raczyński Bolesław 181

Rajchman Aleksander 2325, 517

Ramert Maria 191, 207

Ravel Maurice 115, 295

Régamey Konstanty (Constantin) 10, 83, 101, 327, 331, 332, 334, 335, 370, 379, 380, 397, 447, 452454, 478, 481

Reger Max 28, 33, 110, 253

Reinach Théodore 318

Reiss Józef 26, 2931, 33, 47, 71, 72, 104106, 116, 126, 132, 138, 142, 143, 153, 171, 175, 180, 189, 211, 213, 215, 219, 220, 234, 239, 250, 251, 255, 257, 262, 272, 342, 352, 363, 365, 366, 368370, 374, 375, 397, 479, 503

Reszke Jan 461

Réti Rudolf 61

Rieger Adam 369, 370, 377, 397

Riemann Hugo 33, 42, 44, 45, 110, 130, 143, 204, 241, 264, 274, 277, 280, 284, 299, 318, 456

Roger Juliusz 214

Rogowski Ludomir Michał 63

Rolland Romain 119

Romaniszyn Bronisław 10, 205, 210, 300, 302, 303, 316, 350, 420, 447, 461, 499, 503

Ronsard Pierre de 285

Rosenzweig Józef 42

Rossini Gioacchino 212, 310, 510

Rossowski Stanisław 284

Różycka Stefania, see Poraj-Różycka Stefania

Różycki Jacek (Hyacinthus) 28, 94, 95, 372, 446

Różycki Ludomir 29, 44, 62, 116, 118, 182, 225, 290, 416

Rudnicka Hanna 227

Rudnicki Edmund 349, 433

Rudzińska-Kruszewska Hanna 223

←568 | 569→

Rudziński Witold 352, 375, 376, 388, 389, 397, 398, 409, 414, 428, 443, 487, 498, 501, 505, 511

Rutkowski Bronisław (Jan Olcha) 5153, 79, 80, 8488, 91, 9398, 100, 146, 155, 156, 161164, 220, 282, 312, 324, 325, 327, 328, 331, 337, 338, 343, 345, 375, 376, 378, 379, 416, 419, 422, 429, 469, 499, 503

Rydzewski Henryk 234237

Ryszkiewicz Andrzej 476, 477

Rytel Piotr 32, 50, 51, 54, 85, 86, 296, 373, 469, 478, 503

Rzanna-Szczepaniak Ewa 386, 387, 394, 395, 403

S

Sachs Curt 114, 154

Sadkowski Aleksander 344

Sand George 424, 466

Sandberger Adolf 33, 34, 179, 180

Sarnecki Konstanty 17, 39

Scacchi Marco 197, 271, 273

Schaff Adam 360, 389

Schäffer Bogusław 366

Schenker Heinrich 280

Schering Arnold 110, 274, 456, 465

Schiedermeier Ludwig 180

Schiller Leon 85, 499

Schloezer Boris von 154

Schmitz Franz Arnold 465

Schnoor Hans 274

Schönberg Arnold 107, 114, 134, 174, 274, 280, 297, 317, 330

Schopenhauer Arthur 42, 189, 191, 255

Schreker Franz 154, 175

Schreyer Johannes 280

Schubart Christian Friedrich Daniel 318

Schubert Franz Peter 29, 116, 321, 479

Schumann Robert Alexander 23, 284, 309311

Scriabin Alexander 106, 116, 193, 207, 280, 296, 315

Sebastian of Felsztyn 140, 161, 192, 278, 279, 281

Seiffert Max 273

Seklucjan Jan 262

Serocki Kazimierz 500

Serwaczyński Stanisław 306

Shaw George Bernard 503

Shostakovich Dmitri 499

Sienkiewicz Henryk 24

Sierakowski Sebastian 341

Sikorski Józef 17, 19, 2022, 34, 35, 243, 62, 313, 341, 378, 437, 517

Sikorski Kazimierz 5155, 59, 9396, 100, 107, 137, 155, 229, 234, 293, 296, 301, 322, 325, 327, 328, 337, 350, 373, 396, 419, 426, 428, 442, 452, 467, 478, 515

Simon Alicja 10, 26, 33, 41, 56, 57, 60, 71, 72, 114, 116, 143, 154, 175, 200, 341, 355, 364, 370, 397399, 469471, 479, 492

Sitowski Zygmunt 223, 227

Sivert Tadeusz 511

Skałkowski Adam 435

Skierkowski Władysław 133, 300, 304, 305, 317319, 341

Skoczek Józef 289

Skoczylas Władysław 122

Skolimowski Mieczysław 41

Skowron Zbigniew 246

Slipyj Josip 204

Słowacki Juliusz 386

Smetana Bedřich 117, 207

Smijers Albert 169, 274

Sobieski Marian 10, 223, 227, 228, 352354, 359, 361, 369372, 375, ←569 | 570→ 376, 397, 398, 410, 426, 447, 465, 469, 476, 492, 510

Sokorski Jerzy 387, 409, 414, 415

Sokorski Włodzimierz 378, 387, 391, 392, 396398, 401404, 414, 437, 439

Solczanyk Wołodymyr 204

Solski Leon 176

Sołtys Adam 66, 7072, 104, 109, 116, 127, 170, 175, 177, 178, 210, 269, 420

Sołtys Maria Ewa 170

Sołtys Mieczysław 170, 196, 204

Sontag Henrietta 505

Sopoćko Konstanty 382

Sosnowska Joanna 412

Sowiński Wojciech 242, 254

Sperontes (Johann Sigismund Scholze) 41, 143, 469

Spiegel Irena 208

Spiess Stefan 373

Spisak Michał 478

Spodenkiewicz Wiktor 366

Stachowicz P. Damian 95

Stalin Joseph 395, 507

Stanislaus Saint 134

Starczewski Feliks 156, 238, 272, 286, 287, 294, 306, 314, 316, 331, 374, 437

Starzyński Juliusz 389, 406409, 412, 413, 500, 512

Statkowski Roman 35, 37, 86, 95, 109, 510

Stefani Jan 21, 23

Stefani Józef 19, 20

Stefko Kamil 368

Stein Erwin 105

Steinhaus Hugo 166, 368

Stelmachowska Bożena 223

Stempniewicz Mirosława 137

Stevich F. 22

Stęszewski Jan 222, 357

Stieber Zdzisław 233

Stoepel François-David- Christophe 287

Stoiński Stefan Marian 53, 140, 200, 373, 374

Stolpe Antoni 214, 283

Strauss Richard 30, 115, 174, 179, 253, 333

Stravinsky Igor 115, 174, 175, 295, 296, 330

Stromenger Karol 49, 56, 57, 59, 60, 74, 79, 80, 116, 162, 201, 239, 260, 300, 301, 375, 469, 471, 503

Strumiłło Dobrochna 16, 18

Strumiłło Tadeusz 357, 366, 382, 493, 494, 505, 507

Stumpf Karl 171, 300

Styś Wincenty 368

Suchodolski Bogdan 307

Surzyński Józef 35, 40, 43, 141, 245, 254, 257, 262, 274, 399

Surzyński Mieczysław 35, 43, 86, 109

Swaryczewska Katarzyna, see Morawska Katarzyna

Swatoń Józef 374, 379, 476

Sweelinck Jan Pieterszoon 321

Swolkień Henryk 375, 379

Sychra Antonín 474

Sydow Bronisław Edward 10, 368, 424, 466, 467, 471, 477, 513

Sygietyński Antoni 286

Szabolcsi Benedict 312

Szałowski Antoni 332, 478

Szamotulczyk see Wacław of Szamotuły

Szarlitt Bernard 118

Szarzyński Stanisław Sylwester 91, 92, 94, 95, 489

Szczepańska Maria 68, 7072, 74, 76, 94, 95, 106, 109, 116, 133, 134, 138, 140, 141, 156, 162, 163, ←570 | 571→ 169, 172, 185, 187, 191, 195, 196, 198201, 207, 209, 210, 212, 270273, 275, 277, 316318, 339341, 352, 354, 369371, 374, 397, 420, 424, 438, 440, 449, 460, 479, 482, 492, 494

Szczepańska-Lange Elżbieta 19, 313

Szczurowski Jacek 207, 341

Szeligowski Tadeusz 66, 95, 101, 118, 328, 331, 351, 395, 397, 478

Szeluto Apolinary 44, 333

Szembek, family 122

Szmar Adam 66

Szopowicz Henryk 287

Szopski Felicjan 35, 3739, 42, 52, 63, 64, 88, 93, 111, 116, 161, 179, 333

Szpinalski Stanisław 512, 515

Szujski Józef 64

Szuman Stefan 147, 369, 370, 409, 447, 472, 481

Szweykowski Zygmunt M. 354, 357, 366, 505

Szyfers Tomasz 176

Szymanowski Karol 2931, 44, 52, 6164, 78, 79, 82, 94, 95, 112, 115, 116, 122, 128, 143, 171, 175, 176, 182, 185, 192195, 198, 205, 208, 209, 214, 234, 260, 269, 273, 282, 283, 292295, 304, 310, 315, 316, 319, 328, 330332, 334, 335, 340, 343, 345, 355, 356, 360, 366, 373, 374, 378, 380382, 392, 393, 411, 420, 421, 440, 446, 457459, 470, 492, 298, 503, 510, 511

Szymanowski Wacław 119

Śledziński (Śledziński-Lidzki) Stefan 47, 75, 89, 107, 211, 219, 220, 221, 230, 231, 234238, 342, 368, 370, 375, 397, 500, 505

Śliwiński Józef 85

Świerc Piotr 214

Świeży Władysław 108, 109

Świętosławski Wojciech 168

T

T.K. see Pulikowski Julian

Tacina Jan 47, 218

Tarnowski Stanisław 46

Tartini Giuseppe 269

Tatarkiewicz Władysław 370

Tchaikovsky Pyotr 24, 32

Thun, family 470

Thun-Hohenstein, sisters 471

Tiersot Julien 321

Tołoszniak Natalia 203

Tołwiński Gabriel 156, 228, 234236, 272, 300302, 320

Tomaszewski Henryk 501

Tomaszewski Mieczysław 101

Töpfer Wacław 109

Trombini-Kazuro Margerita 88

Tuilly Ludwig 179

Turczynowicz Maria 223, 226, 492

Turczyński Józef 81, 310, 410, 503, 512

Turowicz Jerzy 377

Turski Zbigniew 379, 391

Tuwim Julian 496

Twardowski Kazimierz 166, 193

Tyszkiewicz, family 122

Tyszkowski Kazimierz 341

U

Ugrewicz Adam 362, 363

Urbański Janusz 409

V

Verdi Giuseppe 212

Vidal Paul 294

Vierne Louis 86

Vītols Jāzeps 312, 317, 319

Voisé Waldemar 379, 440

Volkmann Hans 339

Vomáčka Boleslav 114

←571 | 572→

W

Wacław of Szamotuły 95, 140, 245, 281, 376, 382, 447449

Wagner Peter 34, 68, 196, 308

Wagner Wilhelm Richard 20, 24, 30, 31, 33, 112, 142, 173, 181, 203, 206, 212, 255, 257, 514

Waldorff Jerzy 114, 334

Walijewski Szymon 107

Wallek-Walewski Bolesław 181, 196

Wański Jan 285

Ważyk Adam 358

Weber Carl Maria von 288, 289

Weinmann Karl 258

Weissmann Adolf 127

Wellesz Egon 61, 114, 146

Wertheim Piotr 39

Wesołowski Franciszek 375

Wędkiewicz Stanisław 237

Węsławski Stanisław 328

Wiechowicz Stanisław 51, 53, 101, 136138, 229, 328, 331, 349, 377, 395

Wieczorek Antoni 215

Wieczorek Sławomir 358, 409, 417, 455, 456, 475

Wielhorski Aleksander 32

Wieniawski Adam 50, 51, 5355, 79, 82, 116, 121, 122, 349

Wieniawski Henryk 104, 214, 375

Wieniawski Józef 20, 23, 25

Wihtol Joseph, see Vītols Jāzeps

Wilkowska (Wilkowska-Chomińska) Krystyna 361, 438, 447, 472, 477, 479, 481, 482, 489, 507, 509, 511, 515

Willaert Adrian 180

Wilusz Jan 41

Wiłkomirski Kazimierz 85, 335, 361, 395, 500

Windakiewiczowa Helena 48, 71, 72, 208, 209, 275, 300, 303, 304, 317, 318, 341, 369, 370, 397, 476, 492

Winowicz Krystyna 73

Wiślicki Władysław 34

Witkiewicz Stanisław Ignacy 452

Witkowska-Zaremba Elżbieta 193, 519

Witkowski Leon 397

Włodarczyk Wojciech 394

Wodzicki Ludwik 46

Wojciechowski Tadeusz 166

Wojciechowski Zygmunt 368

Wolf Hugo 173

Wolf Johannes 33, 34, 114, 171, 221, 300, 469

Wolff August Robert 116, 263

Woronczak Jerzy 197

Woronicz Jan Paweł 240

Woytowicz Bolesław 10, 87, 332, 351, 373, 391, 395, 397, 409, 478

Wozaczyńska Antonina 208

Woźna-Stankiewicz Małgorzata 24, 218

Woźniakowska Anna 302

Wójcik-Keuprulian (Wójcikówna) Bronisława 41, 7072, 79, 8183, 104, 106, 108, 116, 119, 130, 134, 135, 141, 145, 153, 155, 164, 172, 183190, 195, 196, 198, 207, 209, 211, 213, 214, 220, 222, 226, 228, 234, 238, 239, 253, 254, 262, 263, 265267, 271, 275, 276, 313, 316, 317, 319, 342, 452, 462, 463

Wóycicki Kazimierz 307

Wrona Grażyna 108

Wysocki Stanisław 274

Z

Zaborski Bogdan 237

Zagiba Franz (Franciszek, František) 438, 467, 473

←572 | 573→

Zahorowski Władysław 118

Zaleski August 78, 81

Zalewski, family 85

Zalewska Elżbieta 39

Zalewski Maciej 501

Zalewski Teodor 51, 8486, 88, 9193, 9598, 100, 155, 157, 228, 294, 298, 300, 301, 322, 327, 328, 334, 344, 345, 419

Zamoyski Maurycy Klemens 17, 39

Zarębski Juliusz 24, 375

Zarzycki Aleksander 35

Zawiłowski Konrad 33, 180

Zawistowski Władysław 79

Zborowski Juliusz 369

Zetowski Stanisław 224, 225, 288, 289, 465

Zieleński Mikołaj 94, 95, 112, 200, 245, 247, 340, 341, 489, 493

Zieliński Kazimierz 70, 72, 145, 223

Zieliński Zygmunt 145

Zmigryder Stanisław 50

Znaniecki Florian 195

Żakiej Tadeusz see Marek Tadeusz

Żeleński Władysław 23, 24, 116, 176, 210, 214, 375, 416

Żongołłowicz Bronisław 231

Żółkiewski Stefan 388

Żółkowski Alojzy 16

Żurawlew Jerzy 82

←573 | 574→