Show Less
Restricted access

Der niederländische Ehevertrag unter richterlicher Aufsicht

Eine Untersuchung im Spiegel des deutschen Rechts

Series:

Maximilian Strutz

Im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen die Überprüfung und Anpassung von Eheverträgen im niederländischen und deutschen Recht. Rechtsvergleichend werden die Modelle beider Rechtsordnung gegenübergestellt und evaluiert. Kernfrage der Ausarbeitung ist, ob niederländische oder deutsche Eheverträge einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen und, sofern dies zutrifft, inwieweit dies zu einer Anpassung der ehevertraglichen Regelungen durch die Gerichte führen kann. Darauf aufbauend wird erörtert, ob sich aus dem Rechtsvergleich Lösungsansätze für die in den einzelnen Rechtsordnungen bestehenden Problemstellungen ableiten lassen.

Show Summary Details
Restricted access

Samenvatting

Extract

Deze inaugurele dissertatie gaat over de toepassing van huwelijkse voorwaarden in de Nederlandse en Duitse rechtspraak. Dit rechtsvergelijkend onderzoek strekt ertoe om de oplossingen in beide rechtssystemen te vergelijken en te evalueren. De kernvraag is of huwelijkse voorwaarden aan controle zijn onderworpen en, zo ja, in hoeverre zij door de rechter worden getoetst en aangepast. Daarop voortbouwend wordt besproken of uit de rechtsvergelijking oplossingen voor de afzonderlijke rechtsstelsels kunnen worden afgeleid.

Ter beantwoording van de bovenstaande hoofdvragen worden in een volgende stap in het onderzoek vier subvragen gesteld. Allereerst moet worden onderzocht welke juridische kwesties in huwelijkse voorwaarden kunnen worden aangepast. Vervolgens wordt de definitie van „huwelijkse voorwaarden” in het Nederlandse en het Duitse recht weergegeven. In een volgende stap worden de bestaande mogelijkheden voor de vormgeving van de vermogensverhoudingen onderzocht. Ten slotte zal worden nagegaan of en in hoeverre huwelijkse voorwaarden aan rechterlijke toetsing zijn onderworpen.

1.) In beide rechtsstelsels kunnen het huwelijksgoederenregime, de aanspraak op partneralimentatie na het huwelijk en de verevening van pensioenrechten in huwelijkse voorwaarden worden aangepast.

Er bestaan aanzienlijke verschillen tussen het Nederlandse en het Duitse wettelijke huwelijksgoederenregime. Terwijl in Nederland sprake is van een beperkte gemeenschap van goederen met als doel om de verdeling van het gedurende het huwelijk verworven vermogen mogelijk te maken, heeft het wettelijk deelgenootschap als huwelijksvermogensstelsel in het Duitse recht geen rechtstreekse rechtsgevolgen voor het vermogen van de echtgenoten. Veeleer heeft de ontbinding van het huwelijk tot gevolg dat een aanspraak ontstaat op uitbetaling...

You are not authenticated to view the full text of this chapter or article.

This site requires a subscription or purchase to access the full text of books or journals.

Do you have any questions? Contact us.

Or login to access all content.