Warsaw

The Warsaw office of Peter Lang, which opened in 2012, is managed by Łukasz Gałecki. He and his colleagues act as the contacts for authors and editors in Poland. They have excellent knowledge of the structures and particular features of this country. They guide authors through the publication process and advise them on applications for funding from the Ministry of Science (for translations of Polish works into English and other languages), the NCN (National Science Centre) and other institutions.

Our efforts focus particularly on assuring content quality: every work is peer reviewed prior to publication. As the publisher, we support our editors with peer review procedures for their series.

The humanities and social sciences are core disciplines in Peter Lang's programme. Our editors in Warsaw focus particularly on linguistics, German language & literature and history. Publication languages are English, German and French.

Among the many editors and authors who work with Peter Lang Verlag are sociologist Anthony Giddens, linguist Sambor Grucza and historians Jerzy Jedlicki, Karol Modzelewski and Andrzej Walicki.


Warszawskie Biuro Wydawnictwa Naukowego Peter Lang działa od roku 2012. Prowadzi je Łukasz Gałecki. Wraz ze swoimi współpracownikami reprezentuje wydawnictwo w kontaktach z polskimi autorami. Nasz zespół doskonale orientuje się w krajobrazie polskich instytucji naukowych, zna jego specyfikę.

Naszym autorom służymy pomocą w trakcie procesu wydawniczego, a także przy składaniu wniosków o dofinansowanie publikacji przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (np. w przypadku programu NPRH, wspierającego tłumaczenia prac naukowych z języka polskiego na język angielski), Narodowe Centrum Nauki, a także inne instytucje.

Szczególną uwagę zwracamy na jakość publikowanych przez nas prac: wszystkie są recenzowane. Należy podkreślić, że nasze wydawnictwo wspiera redaktorów serii przy organizowaniu recenzji w trybie peer review.

Najważniejszy punkt naszego programu wydawniczego stanowią prace z dziedziny humanistyki i nauk społecznych. Redakcja w Warszawie może pochwalić się szczególnie licznymi publikacjami z dziedzin takich jak językoznawstwo, germanistyka, historia i historia idei. Publikujemy prace w językach angielskim, niemieckim i francuskim.

Do grona naszych autorów należą tak znamienite postaci jak: Anthony Giddens, Zygmunt Bauman, Sambor Grucza, Jerzy Jedlicki, Karol Modzelewski i Andrzej Walicki.

 

Łukasz Gałecki
Senior Acquisitions Editor
Email: l.galecki@peterlang.com

Łukasz Gałecki's academic background focuses on philosophy, theatre science and literature. After working for the Polish Institute in Leipzig as one of its directors, and after scholarships took him to Berlin, Leipzig and Bonn, he joined Peter Lang in 2010, where he is the senior acquisitions editor for publications by Polish authors.